Zákaznická podpora:+420775981796brolle@brolle.cz

Návod k použití Sestavy pro leštění kovu

Příprava:

Adaptér upneme na leštičku

Cílový povrch zbavte hrubých nečistot a škrábanců

Kotouč Brunok (tužší + více listů) upneme na adaptér na leštičce

Kotouč roztočíme a pastu Titan (šedá) naneseme po směru přiložením ke kotouči

Třením pasta ulpí na obvodu kotouče, naneste pastu na hranu i střed kotouče (celkem asi 5vteřin)

Práci kotouče sledujte očima, musí nechávat stopu

Kotouč při leštění úhlujeme dle potřeby, stejně jako měníme přítlak na leštěný povrch

Pasta by neměla ulpívat na leštěném povrchu  ve větší míře, než budete schopni snadno rozleštit

Lépe je pastu přidávat častěji, tak aby kotouč konal práci a přitom se nehromadilo velké množství pasty na povrchu

Pokud se pasta hromadí rozleštěte ji rovnou, nejpozději však ihned po leštění aby nestihla zatvrdnout

Pastu je možné za čerstva odebrat i horkou jarovou vodou

 

Dokončení:

Vyměňte kotouč za Technickou tkaninu (měkkčí, méně listů)

Naneste pastu Chromax (bílá) stejným způsobem jako pastu Titan v předchozím kroku

Tahy kotouče se mají překrývat a navazovat na sebe, tak aby jste vytvořili jednu plochu

Po ukončení leštění je ideální zbytkový film pasty ručně stáhnout utěrkou, popřípadě (pokud je potřeba) odstranit horkou jarovou vodou

Pravidla pro práci s pastou jsou stejná jako v bodě Příprava

 

Doporučení

Leštičku držte přirozeně prsty a dlaní

Loket zapřete o bok, popřípadě koleno, nebo jinou opěrku, díky tomu získáte dobrou stabilitu

Ideální rozsah pohybu určuje délka předloktí, nesnažte se leštit s nataženýma rukama, pokud je to možné

Během leštění v atypických polohách si dávejte menší pauzy na protažení rukou, zad a krku

 

Upozornění

Používejte ochranné pomůcky, zejména respirátor, brýle

Dbejte osobní bezpečnosti, zejména pozor, ať se na kotouč nenamotají visící šperky, vlasy, vousy apod.

Respektujte směr otáčení kotouče zejména při leštění hran a záhybů, ať je práce příjemná a kotouč tzv nekope. Totéž platí pro nanesení pasty.

Při úhlování kotouče dejte pozor, ať adaptérem nepoškodíte leštěný povrch